Tipuri de mijloace digitale utilizate în închisoare

Sunteți numit ca membru al grupului de strategie de dezvoltare pentru închisoarea dvs. Există o mare dezbatere privind utilizarea mijloacelor electronice (pentru securitate, comunicare și activitate de reintegrare socială) ca fiind considerabil costisitoare la momentul respectiv.
Poziția dumneavoastră de membru al grupului este: .