Hvilke typer IKT anvendes i fængsler? Nævn så mange som muligt, efter hvad du ved.