Jūsų žiniomis, kokios IRT rūšys naudojamos kalėjimuose: išvardykite, kiek galite.