Atpažinti kalėjimuose esančius veiksnius, kurie paaštrina arba sukelia psichikos sveikatos problemas

Jūsų buvo paprašyta, kad jūsų kalėjimo aplinka būtų geresnė psichikos sveikatai ir gerovei. Kuriuos penkis veiksnius, remiantis dabartiniais tyrimais, turėtumėte įvertinti pirmiausia?