Visos įkalinimo įstaigos atsako į psichikos sveikatos supratimo problemą kūrimas

Į psichikos sveikatą atsižvelgiantis reabilitacinis darbas iš tiesų yra labai svarbus kalėjime esantiems jaunuoliams, taip pat labai svarbi ir priežiūra, kurią reikia vykdyti įkalinimo įstaigoje, žinant problemas, su kuriomis jie gali susidurti grįžę į bendruomenę. Kokius keturis klausimus rekomenduotumėte užduoti?