PTSD kontrolinis sąrašas DSM-5

Visai ne – 0 taškų
Šiek tiek – 1 balas
Vidutiniškai – 2 balai
Gana daug – 3 balai
Labai – 4 balai

Mažesni nei 31-33 balai gali reikšti, kad asmeniui pasireiškia mažesni nei slenkstiniai PTSS simptomai arba jis neatitinka PTSS kriterijų. 31-33 balai ar daugiau rodo, kad jums gali būti naudingas potrauminio streso sutrikimo gydymas. Atminkite, kad tai yra atrankinis testas; jis nerodo psichikos sveikatos ligos diagnostikos. Kreipkitės į profesionalią pagalbą, jei jaučiate, kad jūsų punktualumas yra didesnis, ir pripažįstate, kad nesijaučiate gerai arba negalite patys susitvarkyti su šiais jausmais.