COVID zorlukları – dijital dünyaya karşı

Pandemi döneminde virüsün yayılmasını kontrol altına almak için alınan önlemlerden biri de sosyal teması mümkün olduğunca sınırlandırmak oldu. Bu tür bir karar, tedirgin olan ve haklarına saygı duyulmamasını talep eden mahkumları çok etkiledi.
Tedbirlere karar verme konumundasınız ve aşağıdakilere siz karar veriyorsunuz: