Digitale færdigheder for fængselspersonale

Moduloversigt

Formål og læringsmål

Verden af i dag er en digital verden. Flere og flere aspekter af vores liv påvirkes og afhænger af det digitale: kommunikation, uddannelse, sundhed, handel, handel, husadministration. Fængselslivet i dag er mere og mere afhængigt af teknologi: fra sikkerhedsudstyr til online-styringsværktøjer og forskellige rehabiliteringsprogrammer for indsatte. De fleste af fængselspersonalet har de grundlæggende nødvendige færdigheder som digitale borgere, som gør det muligt for dem at arbejde på et vist niveau, men teknologien udvikler sig, mens de arbejder, og der er et klart behov for at følge med. Når vi ser på de forskellige fængselsvæseners tjenester, kan vi også konstatere, at niveauet og typen af teknologi, der anvendes, er forskellig, men der er en klar tendens til at satse mere på digital teknologi i fremtiden.

Målgruppe og krav

De præsenterede oplysninger er nyttige for fængselsbetjente til at identificere de vigtigste typer af digitale midler, der anvendes i fængsler, og deres specifikke karakter.

Kursets varighed og forventede arbejdsbyrde

Modulets varighed bør være ca. 1 time (inklusive videoer og materialer).
Vi opfordrer til diskussioner om emnerne med kollegerne.

Modulstøtte

Formålet med dette modul er at give dig et kort overblik over årsagerne til brugen af digital teknologi og de typer af digitale midler, der anvendes i fængsler, nogle overvejelser og eksempler på brug af digitalisering i fængselsmiljøet og dets fordele for indsatte samt nogle overvejelser vedrørende COVID19-effekten.
Vores indhold er ikke “alt, hvad du behøver at vide”, men er en samtalestarter og et første skridt til at opbygge sin karriere på en anden måde, end man måske oprindeligt havde forestillet sig.

Titler på afsnit

Årsager til brug af digital teknologi og typer af digitale midler, der anvendes i fængselsvæsenet
COVID-udfordringer – i forhold til den digitale verden i fængselsvæsenet
Digitale teknologier i fængselsvæsenet – deres anvendelse og fordele for indsatte og fængselspersonale