Islah alanındaki personel için dijital beceriler

Modüle Genel Bakış

Amaçlar ve Öğrenme Hedefleri

Bugünün dünyası dijital dünyadır. Hayatımızın git gide daha fazla yönü dijital ortamdan etkileniyor ve dijitale bağlı: iletişim, eğitim, sağlık, ticaret, ev yönetimi. Günümüzde cezaeevi günlük hayatı, güvenlik cihazlarından çevrimiçi yönetim araçlarına ve mahkumlar için farklı rehabilitasyon programlarına kadar teknolojiye giderek daha fazla dayanmaktadır. Islah alanındaki personelin çoğu, dijital vatandaşlar olarak belirli bir düzeyde faaliyet göstermelerine izin veren temel gerekli becerilere sahiptir, ancak çalışırken teknoloji gelişmektedir ve açık bir şekilde buna ayak uydurulması gerekmektedir. Ayrıca, farklı cezaevi hizmetlerine bakıldığında, kullanılan teknolojinin düzeyi ve türünün farklı olduğunu ancak gelecekte dijital teknolojiye daha fazla geçiş yapma yönünde net bir eğilim olduğunu görebiliriz.

Hedef Kitle ve Gereksinimler

Sunulan bilgiler cezaevi görevlilerinin cezaevinde kullanılan başlıca dijital araç türlerini ve bunların özelliklerini belirlemesine yardımcı olur.

Kursun süresi ve tahmini iş yükü

Modülün süresi yaklaşık olarak 1 saattir (videolar ve materyaller dahil olmak üzere).
Meslektaşlarla konular hakkında tartışmaları destekleyeceğiz.

Modül desteği

Mevcut modülün amacı, dijital teknolojinin kullanım nedenleri ve cezaevinde kullanılan dijital araç türleri, cezaevi ortamında dijitalleşmenin kullanımına ve bunun mahkûmlar için faydalarına ilişkin bazı değerlendirmeler ve örnekler ile COVİD 19 etkisine ilişkin bazı değerlendirmeler hakkında kısa bir bilgi vermektir.
İçeriğimiz “bilmeniz gereken her şey” değil, bir sohbet başlatıcı ve kişinin kariyerini başlangıçta hayal edilenden farklı bir şekilde inşa etmesi için ilk adımdır.

Bölüm Başlıkları

Dijital teknolojiyi kullanma nedenleri ve cezaevi hizmetlerinde kullanılan dijital araç türleri
COVİD ile ilgili zorluklar – cezaevi ortamlarındaki dijital dünyaya karşı
Ceza infaz sistemindeki dijital teknolojiler – kullanım şekilleri ile tutuklular ve cezaevi personeli için yararları