Mental health awareness champions: håndtering af forandringer i fængsler

Du vil gerne udarbejde en handlingsplan for en “helhedstilgang” til mental sundhed og trivsel i hele fængslet. Først designer du en plakat til din fokusgruppe. Hvordan kan du introducere målene for dette initiativ, så det er inkluderende for alle deltagere?