Psichikos sveikatos sąmoningumo ugdymo čempionai: pokyčių valdymas kalėjime

Norėtumėte parengti veiksmų planą, skirtą „viso kalėjimo požiūriui“ į psichikos sveikatą ir gerovę. Pirmiausia sukursite plakatą savo tikslinės grupės nariams. Kaip galėtumėte pristatyti šios iniciatyvos tikslus, kad į ją būtų įtraukti visi dalyviai?