Ruh Sağlığı Farkındalık Birincileri: Cezaevinizdeki değişimi yönetmek

Akıl sağlığı ve esenliğine yönelik ‘bütün hapishane yaklaşımı’ için bir eylem planı geliştirmek istiyorsunuz. İlk olarak, odak grubunuz için bir poster tasarlarsınız. Tüm katılımcıları kapsayacak şekilde bu girişimin amaçlarını nasıl tanıtabilirsiniz?