Strategi for integrering af ligestillingsaspektet

Direktoratet har accepteret opfordringen fra ministeriet om at opgradere uddannelseskurserne for personalet; blandt de kurser, der tilbydes, er der også et kursus om ubevidste fordomme.

Direktoratet har informeret alle ansatte om, at deltagelse i kurserne stærkt anbefales af hensyn til personalepolitikken. Hvad er Deres holdning til dette?