Toplumsal cinsiyet perspektifinin anaakımlaştırılması stratejisi

Müdürlük, bakanlığın personel eğitim kurslarını yükseltme davetini kabul etti; verilen kurslar arasında bilinçsiz önyargı eğitim kursu da bulunmaktadır.
Yönerge, tüm personeli, personel politikasının amaçları doğrultusunda katılımın şiddetle tavsiye edildiği konusunda bilgilendirdi. Bununla ilgili fikrin nedir?