Strategia de integrare a perspectivei de gen

Directoratul a acceptat invitația ministerului de a moderniza cursurile de formare a personalului; printre cursurile oferite, există, de asemenea, un curs de formare despre prejudecăți inconștiente.

Direcția a informat întregul personal că participarea este foarte recomandată în scopul politicii de personal. Care este ideea ta despre asta?