Ruh sağlığı farkındalığına bir ‘cezaevi bütünü’ olarak yanıt geliştirme

Akıl sağlığı bilincine sahip rehabilitasyon çalışmaları, hapishanedeki gençler için gerçekten çok önemlidir, bu nedenle, onların toplumlarına döndüklerinde karşılaşabilecekleri sorunları bilmeleri nedeniyle kapıda bakım da önemlidir. DSÖ Avrupa hangi dört sorunun sorulmasını tavsiye eder?