Cezaevlerinde Tükenmişliğin Önlenmesi

Modüle Genel Bakış

Amaçlar ve Öğrenme Hedefleri

Modülün amaçları; Tükenmişlik belirtilerini, düzeyini ve gelişim sürecini anlama, Stresli işleri ve günlük zorlukları ele alma, Olumsuz veya hoş olmayan duyguları yönetme ve/veya uygunsuz davranışları tamamlama, Bizzat tükenmişlik düzeyini değerlendirme, Tükenmişliğin üstesinden gelmek için kendi kendine bakabilme becerileri kazanma.

Hedef Kitle ve Gereksinimler

Bu modülden cezaevi müdürü, psiko-sosyal hizmet uzmanları ve cezaevi görevlileri gibi her kademedeki cezaevi ve denetimli serbestlik personeli yararlanabilmektedir.

Kursun süresi ve tahmini iş yükü

Bu birimi tamamlamak için tahmini süre yaklaşık bir saattir

Modül desteği

Tükenmişlik etkilerini önlemek güvenlik personeli için neden önemlidir?
Bazen “bir cezaevi görevlisi olarak ben” ile “özel hayatımda bir insan olarak ben” arasında ayrım yapmak son derece zordur. Genellikle bir boyut diğerini doğrudan etkiler. Cezaevinde çalışmanın gerçekten stresli bir iş olduğunu hepimiz biliyoruz. İhtiyaçları ve günlük zorluklarıyla doğru bir şekilde nasıl başa çıkacağımızı öğrenmezsek, olumsuz veya hoş olmayan duygular hissetmeye ve/veya uygunsuz davranışlar sergilemeye başlamamız daha olasıdır. Bu olguyu önlemenin bu kadar önemli olmasının nedeni budur.

Sosyal Medya Kanalları

Videolar gibi ilgili tüm materyalleri ünitelerin içinde bulabilirsiniz.

Bölüm Başlıkları

Tükenmişlik nedir?
Tükenmişlik sendromu özellikleri
Kendimize nasıl iyi bakabiliriz?
Tükenmişlik ile ilgili kendi kendini kontrol
Tükenmişliği nasıl önleyebiliriz?