Öz güven

Modüle Genel Bakış

Amaçlar ve Öğrenme Hedefleri

Bu modül, kendine güven, öz güven ile öz saygı arasındaki farkın ne anlama geldiği ve kendinize nasıl güveneceğinize dair bazı yararlı ipuçları hakkında bilgi içermektedir. Ceza infaz adalet sisteminde çalışan bir kişi için özgüvenin çok önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu modülün içeriği öz güven konusunda yeterli bilgi edineceğimiz 3 dersten oluşmaktadır.

Hedef Kitle ve Gereksinimler

Öz güven modülü cezaevi sisteminde çalışan herhangi bir çalışan Için yararlıdır. Yalnızca belirli bir sektörde çalışan veya köklü bir deneyime sahip çalışanlara yönelik değildir.

Kursun süresi ve tahmini iş yükü

Modülün içeriği elektronik formatta olacağından, bunların üzerinden geçilmesi 1 saatten fazla sürmemelidir.

Modül desteği

Öz güven her insan için önemlidir, özellikle de cezaevleri çalışanları için. Bu nedenle çalışanlara ek bilgi sağlamak için böyle bir modülün geliştirilmesini gerekli görmekteyiz.

Bölüm Başlıkları

Öz güven ve öz saygı
Hayatlarımızda güven ve öz saygının önemi
Kendimize nasıl güveneceğiz