İyi ruh sağlığı, salıverilmeye hazırlık ve tahliye sonrası ruh sağlığı bakımı

Mahkumlarınızın ruh sağlığını ve esenliğini desteklemek amacıyla bölgenizdeki bir STK ile ortaklık kurmaya karar verdiniz. Aşağıdaki 6 adımı önce yapmanız gerekenlere göre sıralayabilir misiniz?