Dekonstruere kønsstereotyperne

Moduloversigt

Formål og læringsmål

Dette modul vil introducere dig til begrebet køn og kønsstereotyper. Der er en første del, som har en forklarende funktion, og som afklarer kønsrelaterede begreber. Anden del har derimod til formål at fremhæve det kvindelige perspektiv med fokus på kønsrelevansen og de barrierer og udfordringer, der opstår. Når man først er blevet opmærksom på disse begreber, vil de blive anvendt i den sidste del, som leder læseren frem til handlingsøjeblikket. Modulet har ikke til formål at udtømme emnet, men snarere at gennemføre praktiske aktiviteter, der kan stimulere en konstruktiv dialog mellem kolleger og opmuntre til yderligere forskning.

Målgruppe og krav

Dette modul henvender sig til fængselsbetjente og andet fængselspersonale, herunder også administrativt personale, ledelse og menneskelige ressourcer.

Kursets varighed og forventede arbejdsbyrde

Den anslåede arbejdsbyrde for dette kursus er ca. 2 timer, herunder 20 minutter pr. øvelse, videoer og vurdering.

Modulstøtte

Det foreslås, at du drøfter og nærmer dig modulets indhold med kolleger, administrativt personale og ledelsen i dit arbejdsmiljø.

Kanaler på sociale medier

Ingen andre relevante mediekanaler ud over de videoer, der er med i materialet.

Titler på afsnit

Kønsstereotype: nogle grundlæggende ting til at starte med
Kvindernes perspektiv indefra
Hvilke begrænsninger oplever kvindelige betjente i fængselsvæsenet?
Strategi for integrering af ligestillingsaspektet