Lyčių stereotipų dekonstravimas

Modulio apžvalga

Tikslai ir Mokymosi Uždaviniai

Šiame modulyje susipažinsite su lyties ir lyčių stereotipų samprata. Konkrečiai, pirmoji dalis atlieka aiškinamąją funkciją ir paaiškina su lytimi susijusias sąvokas. Kita vertus, antrojoje dalyje siekiama atskleisti moters požiūrį, daugiausia dėmesio skiriant lyties svarbai ir kylančioms kliūtims bei iššūkiams. Susipažinus su šiomis sąvokomis, jos bus pritaikytos paskutinėje dalyje, skatinančioje skaitytoją imtis veiksmų. Modulis nesiekia išsemti temos, o veikiau vykdyti praktinę veiklą, kuri gali paskatinti konstruktyvų kolegų dialogą, skatinantį tolesnius tyrimus.

Tikslinė auditorija ir reikalavimai

Šis modulis skirtas kalėjimų pareigūnams ir kitiems pataisos įstaigų darbuotojams, įskaitant administracinį personalą, vadovybę ir žmogiškuosius išteklius.

Kurso trukmė ir numatomas darbo krūvis

Numatomas šio kurso darbo krūvis yra maždaug 2 valandos, įskaitant 20 minučių kiekvienam pratimui, vaizdo įrašams ir vertinimui.

Modulio palaikymas

Siūloma aptarti modulio turinį su kolegomis, administracijos darbuotojais ir vadovais savo darbo aplinkoje.

Socialinės žiniasklaidos kanalai

Visą susijusią medžiagą, pvz. vaizdo įrašus, rasite modulio skyriuose.

Skyrių pavadinimai

Lyčių stereotipai: pradžiai, keletas pagrindų
Iš moterų perspektyvos pusės
Kokius apribojimus pareigūnės moterys patiria įkalinimo įstaigose?
Lyčių aspekto integravimo strategija