Forståelse af ordblindhed for fængselsbetjente

Moduloversigt

Formål og læringsmål

Indholdet i dette modul handler om ordblindhed og hvordan vi kan forstå og tage sig bedre af det. Som ansat i kriminalforsorgen vil du ofte være det står over for indsatte, der er ordblinde og står over for deres egne udfordringer, som ikke-ordblinde indsatte gør ikke. At forstå dette vil gøre dit job, og livet for de indsatte, nemmere. Så mange som 50% af fangerne er ordblinde og evnen til at forstå deres behov og kommunikationsstile vil sætte personalet bedre i stand til at interagere positivt med dem, opfylder deres krav og arbejder mere produktivt med indsatte i deres fængsler. Indholdet vil blive struktureret over to lektioner for at gøre det så nemt som muligt at gennemgå det og tilegne sig den nødvendige viden. Som et resultat af den tid, du bruger på at studere materialerne leveret af os, vil du få viden inden for ordblindebevidsthed i fængsler, som vil være uvurderlig i dit daglige arbejde i fængselsvæsenet.

Målgruppe og krav

Modulet Forståelse af ordblindhed for fængselsbetjente er nyttigt for enhver medarbejder arbejder i kriminalforsorgen. Den henvender sig ikke kun til medarbejdere, der kun arbejder i en bestemt sektor, eller som har et veletableret niveau af erfaring. Det bør spille en meget vigtig rolle, både fagligt og personligt.

Kursets varighed og forventede arbejdsbyrde

Da indholdet af modulet vil være i elektronisk format, vurderer vi det
det tager ikke mere end 1 time at gå igennem dem.

Modulstøtte

Ordblindhed er en neurologisk tilstand, som rammer omkring 10 % af befolkningen.
I skolen kan det føre til svigt, ydmygelse og stress. Efter skoletid kan det være en stor bidragyder til arbejdsløshed, hjemløshed, stofmisbrug og selvmordstanker. Men den måde, som ordblindhed viser sig hos én person, vil ikke nødvendigvis afspejle sig i, hvordan ordblindhed viser sig hos en anden. Hvad der imidlertid er blevet opdaget, er, at når vi ser på og mærker ordblindhed i et negativt lys, bliver ordblinde individer negativt påvirket af denne holdning. At se på ordblindhedens positive sider og argumentere for, at det er en forskel, der blot har brug for et andet miljø, kan være en væsentlig medvirkende årsag til, at ordblinde klarer sig godt akademisk, følelsesmæssigt, socialt og på arbejdsmarkedet.

Modulerne indeholder links til eksterne kilder, som kan hjælpe folk med at forstå ordblindhed på en bredere og dybere måde.

Kanaler på sociale medier

Titler på afsnit

Hvad er ordblindhed?
Hvad er de vigtige fakta, du skal vide om ordblindhed?
Ordblindhed og fængsler – en introduktion
Hvorfor er det vigtigt at vide om ordblindhed i fængsler?
Hvad skal du vide om ordblindhed i fængsler?
Hvordan kan viden om ordblindhed i fængslerne hjælpe dig?
Hvordan kan viden om ordblindhed i fængslerne hjælpe indsatte?