Organiseret kriminalitet og bander

Moduloversigt

Formål og læringsmål

I dette modul vil du blive introduceret til oplysninger om organiseret kriminalitet. Konkret vil du kort lære om forskellige elementer af organiseret kriminalitet og om banders institution. Desuden har dette modul til formål at spille en rolle som en samtalestarter om et generelt bredt og komplekst emne. De specifikke emner, der præsenteres i modulet, er udvalgt med henblik på at skabe en jævn strøm af viden, der stimulerer lysten til yderligere læring. Som fængselsmedarbejder vil du efter at have studeret det præsenterede modul få en grundlæggende idé om den organiserede kriminalitets processer og kompleksitet. Ny viden kan også bidrage til mere kritisk tænkning i dit arbejde og dine daglige aktiviteter og ændre din tilgang til indsatte.

Målgruppe og krav

Dette modul indeholder nyttige og relevante oplysninger til fængselsbetjente og andet fængselspersonale, så de kan identificere de vigtigste typer af organiseret kriminalitet og bander.

Kursets varighed og forventede arbejdsbyrde

Kurset forventes at vare ca. 3 timer og have en arbejdsbyrde på ca. 3 timer. Dette omfatter alle videoer og vurderinger.

Modulstøtte

Det foreslås, at du kontakter og drøfter de præsenterede resultater med kolleger og ledelsen. Det administrative personale og ledelsen i dit arbejdsmiljø kan have yderligere viden og ekspertise, der er specifik for din arbejdsplads og dit miljø.

Kanaler på sociale medier

Ingen andre relevante mediekanaler ud over de videoer, der er med i materialet.

Titler på afsnit

Introduktion til organiseret kriminalitet
Indsmugling af indvandrere
Handel med narkotika
Handel med skydevåben
Menneskesmugling
Miljøkriminalitet
Forfalskede produkter
Søpirateri
Cyberkriminalitet
Kvinder i organiseret kriminalitet
Bander – hvad er de?
Hvordan bliver en person bandemedlem?
Hvilke funktioner kan bandemedlemmerne have?