Organize suç ve çeteler

Modüle Genel Bakış

Amaçlar ve Öğrenme Hedefleri

Bu modülde, organize suçla ilgili bilgiler hakkında bilgi edineceksiniz. Özellikle, çeşitli organize suç unsurları ve çeteler hakkında kısaca bilgi edineceksiniz. Ek olarak, bu modül, genel olarak kapsamlı ve karmaşık bir konuda sohbet başlatma rolü oynamayı amaçlamaktadır. Modülde gösterilen belirli konular, daha fazla öğrenme isteği uyandıran düzgün bir bilgi akışı yaratmak için seçilmiştir. Bir ceza infaz kurumu üyesi olarak, sunulan modülü inceledikten sonra, organize suç süreçleri ve karmaşıklığı hakkında temel bir fikir edineceksiniz. Yeni bilgi, işinizde ve günlük faaliyetlerinizde daha eleştirel düşünmeye de katkıda bulunabilir ve mahkûmlara karşı yaklaşımı değiştirebilir.

Hedef Kitle ve Gereksinimler

Bu modül, cezaevi görevlileri ve diğer ıslah alanındaki görevlilere başlıca organize suç ve çete tiplerini belirlemeleri için yararlı ve ilgili bilgiler sunar.

Kursun süresi ve tahmini iş yükü

Bu programın tahmini süresi ve iş yükü yaklaşık olarak 3 saattir. Buna tüm videolar ve değerlendirmeler dahildir.

Modül desteği

İş arkadaşları ve yönetim ile sunulan bulgulardan herhangi birinin hedeflenmesi ve tartışılması önerilir. Çalışma ortamınızdaki idari personel ve yönetim, çevrenize ve ortamınıza özgü ek bilgi ve uzmanlığa sahip olabilir.

Sosyal Medya Kanalları

Videolar gibi ilgili tüm materyalleri ünitelerin içinde bulabilirsiniz.

Bölüm Başlıkları

Organize suç konusuna giriş
Göçmen kaçakçılığı
Uyuşturucu kaçakçılığı
Ateşli silah kaçakçılığı
İnsan kaçakçılığı
Çevre ile ilgili suç
Sahte ürünler
Deniz korsanlığı
Siber suçlar
Organize suç kapsamında kadın
Çeteler- çeteler nedir?
Bir kişi nasıl bir çete üyesi olur?
Çete üyelerinin ne gibi işlevleri vardır?