Organizuotas nusikalstamumas ir gaujos

Modulio apžvalga

Tikslai ir Mokymosi Uždaviniai

Šiame modulyje susipažinsite su informacija apie organizuotą nusikalstamumą. Trumpai sužinosite apie įvairius organizuoto nusikalstamumo elementus ir gaujų instituciją. Be to, šiuo moduliu siekiama atlikti pokalbio pradžiamojo vaidmens apskritai plačia ir sudėtinga tema. Konkretūs modulyje pateikiami klausimai buvo pasirinkti siekiant sukurti sklandų žinių srautą, skatinantį norą mokytis toliau. Kaip pataisos įstaigų darbuotojai, išstudijavę pateiktą modulį, įgysite pagrindinį supratimą apie organizuoto nusikalstamumo procesus ir jų sudėtingumą. Naujos žinios taip pat gali prisidėti prie kritiškesnio mąstymo jūsų darbe ir kasdienėje veikloje bei pakeisti požiūrį į nuteistuosius.

Tikslinė auditorija ir reikalavimai

Šiame modulyje pateikiama naudinga ir aktuali informacija kalėjimų pareigūnams ir kitiems pataisos įstaigų darbuotojams, padedanti atpažinti pagrindines organizuoto nusikalstamumo ir gaujų rūšis.

Kurso trukmė ir numatomas darbo krūvis

Numatoma šio kurso trukmė ir darbo krūvis – maždaug 3 valandos. Tai apima visus vaizdo įrašus ir vertinimus.

Modulio palaikymas

Siūloma susisiekti su kolegomis ir vadovybe ir aptarti su jais bet kokius pateiktus duomenis. Jūsų darbo aplinkos administracinis personalas ir vadovybė gali turėti papildomų žinių ir patirties, būdingos jūsų aplinkai ir aplinkai.

Socialinės žiniasklaidos kanalai

Visą susijusią medžiagą, pvz. vaizdo įrašus, rasite modulio skyriuose.

Skyrių pavadinimai

Įvadas į organizuotą nusikalstamumą
Kontrabandinis migrantų gabenimas
Prekyba narkotikais
Prekyba šaunamaisiais ginklais
Prekyba žmonėmis
Nusikaltimai aplinkai
Padirbti produktai
Piratavimas jūroje
Nusikaltimai elektroninėje erdvėje
Moterys organizuotame nusikalstamume
Kas yra gaujos?
Kaip žmogus tampa gaujos nariu?
Kokias funkcijas gali atlikti gaujos nariai?