Psichinės sveikatos išlikimo rinkinys

Modulio apžvalga

Tikslai ir Mokymosi Uždaviniai

Viena iš didžiausių kliūčių kalėjime - nuolatinė kova už sveiko proto išsaugojimą šaltoje, atšiaurioje ir negailestingoje aplinkoje. Griežta kalėjimo atmosfera gali paaštrinti esamas psichikos sveikatos problemas, padidinti smurtą, priversti jaustis nesaugiai ir vienišai. Jūs tiesiogine prasme turite nuolat budėti. Kai kuriems tai yra vieta, kurioje jie gyvena. Jums - tai vieta, kur dirbate. Nors kalėjimo stresas psichologiškai žlugdo ir demoralizuoja kalinius, jis taip pat realus ir toje pačioje aplinkoje dirbančiam linijiniam personalui. Dauguma šių veiksnių yra neišvengiami daugumoje kalėjimų ir gali būti labai žalingi nuolat jų veikiamiems žmonėms, sukelti psichikos sveikatos sutrikimų. Ar esate su tuo susiję? Ką gi, tuomet turite dvi galimybes: galite su tuo susitaikyti arba imtis veiksmų. Atėjo laikas teikti pirmenybę savo ir nuo jūsų priklausomų žmonių psichikos sveikatai - Norite sužinoti, kaip? Esate tinkamame modulyje!

Tikslinė auditorija ir reikalavimai

Šiame modulyje pateikiama vertingos ir svarbios informacijos visiems įkalinimo įstaigų darbuotojams, kad jie galėtų išsaugoti ir valdyti savo psichikos sveikatą, taip pat veiksmingai elgtis su nuo jų priklausomais kaliniais.

Kurso trukmė ir numatomas darbo krūvis

1. Įkalinimo įstaigų darbuotojų psichikos sveikata
• Informuotumas apie psichikos sveikatą: Numatoma trukmė: 10 min.
• Nerimas: Numatoma trukmė: 25 min.
• potrauminio streso sutrikimas (PTSS): Numatoma trukmė 15 min.
• Pykčio valdymas ir konfliktų sprendimas: Numatoma trukmė 30 min.
• Strategijos, kaip suderinti darbo iššūkius su šeimos ir asmeniniu laiku: Numatoma trukmė: 10 min.
• Alkoholis ir narkotikai, susiję su spaudimu darbe – stebukladarys? Numatoma trukmė 10min
• Nukreipimo praktika ir ištekliai Numatoma trukmė 7 min.
• Veiksmų plano rengimas: Numatoma trukmė 20 min

2. Kalinių psichikos sveikata
• Pareiga rūpintis: Įprastų psichikos ligų kalėjimuose atpažinimas 10 min.
• Kalėjimuose esančių veiksnių, kurie sustiprina arba sukelia psichikos sveikatos problemas, atpažinimas 15 min.
• Visos įkalinimo įstaigos atsako į psichikos sveikatos supratimo problemą kūrimas 15 min.
• Kalinių požiūris į psichikos sveikatos pagalbą kalėjime 10 min.
• Kalinių šeimos ir partneriai 10 min.
• Psichikos gerovė, pasiruošimas paleidimui į laisvę ir psichikos sveikatos priežiūra po paleidimo 15 min.
• Psichikos sveikatos sąmoningumo ugdymo čempionai: pokyčių kalėjime valdymas 10 min.
• Kiti psichikos sveikatos gebėjimų stiprinimo ištekliai 5 min.

Modulio palaikymas

Jei norite sužinoti daugiau apie šias temas arba rasti individualią psichologinę pagalbą, patartina kreiptis į psichikos sveikatos specialistus ir nukreipimo šaltinius.

Socialinės žiniasklaidos kanalai

Visą susijusią medžiagą, pvz. vaizdo įrašus, rasite modulio skyriuose.

Skyrių pavadinimai

Įkalinimo įstaigų darbuotojų psichikos sveikata

1. Psichikos sveikatos supratimas
2. Nerimas
3. Potrauminio streso sutrikimas (PTSS)
4. Pykčio valdymas ir konfliktų sprendimas
5. Strategijos, kaip suderinti darbo iššūkius su šeimos ir asmeniniu laiku
6. Alkoholis ir narkotikai, susiję su darbiniu spaudimu – stebukladarys?
7. Nukreipimo praktika ir ištekliai
8. Veiksmų plano rengimas

Kalinių psichikos sveikata

1. Pareiga rūpintis: Įprastų psichikos ligų kalėjimuose atpažinimas
2. Kalėjimuose esančių veiksnių, kurie sustiprina arba sukelia psichikos sveikatos problemas, atpažinimas
3. Visos įkalinimo įstaigos atsako į psichikos sveikatos supratimo problemą kūrimas
4. Kalinių požiūris į psichikos sveikatos pagalbą kalėjime
5. Kalinių šeimos ir partneriai
6. Psichikos gerovė, pasiruošimas paleidimui ir psichikos sveikatos priežiūra po paleidimo į laisvę
7. Psichikos sveikatos sąmoningumo ugdymo čempionai: pokyčių valdymas kalėjime
8. Kiti psichikos sveikatos gebėjimų stiprinimo ištekliai