Ruh Sağlığı Alet Çantası

Modüle Genel Bakış

Amaçlar ve Öğrenme Hedefleri

Cezaevindeki en büyük engellerden biri, soğuk, sert ve acımasız bir ortamda akıl sağlığınızı korumak için verdiğiniz sürekli savaştır. Şiddetli cezaevi atmosferi, mevcut ruh sağlığı sorunlarını ağırlaştırabilir, şiddeti artırabilir ve güvensizlik ve yalnızlığı zorunlu kılabilir. Kelimenin tam anlamıyla sürekli tetikte olmalısınız. Bazıları için yaşadıkları yer burasıdır. Senin için ise çalıştığın yer burası. Cezaevi stresör faktörleri, mahkûmlar için psikolojik olarak yıkıcı ve moral bozucu olsa da, aynı ortamdaki personel için de eşit derecede gerçektir. Bu faktörlerin çoğu cezaevinde kaçınılmazdır ve sürekli bunlara maruz kalan insanlar için çok zararlı ruh sağlığında rahatsızlıklarına neden olabilir. O halde iki seçeneğiniz var: ya onunla yaşayabilirsiniz ya da ona göre hareket edebilirsiniz. Akıl sağlığınıza öncelik verme zamanı - Nasıl olduğunu bilmek ister misiniz? Doğru modüldesiniz!

Hedef Kitle ve Gereksinimler

Bu modül, tüm cezaevi personelinin kendi ruh sağlıklarını koruyabilmeleri ve yönetebilmeleri ve mahpuslarla etkili bir şekilde ilgilenip onlara hitap edebilmeleri için değerli ve önemli bilgiler içermektedir.

Kursun süresi ve tahmini iş yükü

1. Cezaevi Personelinin Ruh Sağlığı
• Ruh Sağlığı Farkındalığı: Tahmini süre: 10 dakika
• Anksiyete: Tahmini süre: 25 dakika
• Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB): Tahmini süre 15 dakika
• Öfke Yönetimi ve Sorun Çözme: Tahmini süre 30 dakika
• İşin zorluklarını aile ve kişisel zamanla dengeleme stratejileri: Tahmini süre: 10 dakika
• İş baskısı, alkol ve uyuşturucular – Mucize mi?: Tahmini süre 10 dakika
• RefYönlendirme uygulamaları ve kaynakları: Tahmini süre 7 dakika
• Bir Eylem Planı Geliştirme: Tahmini süre 20 dakika

2. Mahkumların ruh sağlığı
• Özen gösterme yükümlülüğü: Cezaevlerinde sık görülen akıl hastalıklarını tanımak 10 dakika
• Hapishanelerde akıl sağlığı sorunlarını şiddetlendiren veya buna neden olan faktörlerin farkına varma 15 dakika
• Akıl sağlığı farkındalığına yönelik bir “tüm hapishane” yanıtı geliştirme 15 dakika
• Mahkumların cezaevindeki ruh sağlığı desteğine ilişkin algıları 10 dakika
• Mahkumların aileleri ve ortakları 10 dakika
• Akıl sağlığı, taburcu olmaya hazırlık ve kapıda ruh sağlığı bakımı 15 dakika
• Akıl Sağlığı Farkındalık Şampiyonları: hapishanenizdeki değişimi yönetmek 10 dakika
• Ruh sağlığı kapasitesi geliştirmeye yönelik ek kaynaklar 5 dakika

Modül desteği

Konular hakkında daha fazla bilgi edinmek veya bireysel psikolojik destek almak istiyorsanız ruh sağlığı uzmanları ve sevk kaynakları ile iletişime geçmeniz önerilir.

Sosyal Medya Kanalları

Videolar gibi ilgili tüm materyalleri ünitelerin içinde bulabilirsiniz.

Bölüm Başlıkları

Cezaevi Personelinin Ruh Sağlığı

1. Ruh Sağlığı Farkındalığı
2. Kaygı
3. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)
4. Öfkeyi Yönetmek ve Anlaşmazlıkları Çözmek
5. İşin zorluklarını aile ve kişisel zamanla dengelemek için stratejiler
6. İş baskısı ile ilgili alkol ve uyuşturucu – Mucize mi?
7. Yönlendirme uygulamaları ve kaynakları
8. Bir Eylem Planı Geliştirmek

Makumların Ruh Sağlığı

1. Bakım yükümlülüğü: Cezaevlerinde sık görülen akıl hastalıklarının tanınması
2. Cezaevlerinde ruh sağlığı sorunlarını şiddetlendiren – veya buna neden olan – faktörlerin tanınması
3. Akıl sağlığı farkındalığına “tüm hapishane” yanıtı geliştirmek
4. Mahkumların cezaevindeki ruh sağlığı desteğine ilişkin algıları
5. Mahpusların aileleri ve ortakları
6. Akıl sağlığı, tahliyeye hazırlık ve kapsamlı akıl sağlığı bakımı
7. Akıl Sağlığı Farkındalık Şampiyonları: hapishanenizdeki değişimi yönetmek
8. Ruh sağlığı kapasitesinin geliştirilmesi için daha fazla kaynak