Atilgan İleti̇şİm

Modüle Genel Bakış

Amaçlar ve Öğrenme Hedefleri

Bu modülde atılgan iletişim hakkında bilgiler, atılgan iletişimin ne anlama geldiği, iletişim teknikleri sayesinde atılgan iletişim niteliğinin nasıl kazanılabileceği ve önerilen tekniklerin daha kolay anlaşılması ve daha kolay uygulanabilmesi için her bir tekniğe uyan bazı örnekler yer almaktadır. Cezaevi sistemi içinde gerçekleştirilen faaliyetler, büyük ölçüde farklı kişiler, meslektaşlar, personel ve mahkûmlar arası veya personel ve cezaevi dışından kişiler arası iletişim gerektirir. Bu nedenle iletişim konusu çok önemsemekteyiz ve atılgan bir iletişim tarzı kullanmanın önemli olduğuna inanmaktayız. Atılgan bir şekilde iletişim kurmak için gerekli bilgiyi edineceğimiz bu modül, 3 oturumdan oluşmaktadır.

Hedef Kitle ve Gereksinimler

Atilgan İleti̇şİm modülü, ceza infaz kurumu sisteminde çalışan her türlü personel Için yararlıdır. Belirli bir birimde çalışan veya sadece sağlam bir deneyime sahip personellere yönelik değildir. İletişimin kendisi, hem mesleki hem de bireysel olarak hayatımızda çok önemli bir rol oynamaktadır.

Kursun süresi ve tahmini iş yükü

Modülün içeriği elektronik formatta olacağından bunları ele alma süresi tahminen 1 saati geçmeyecektir.

Modül desteği

Atılgan iletişim çok önemlidir ve cezaevi sisteminde gereklidir. Bu nedenle, personelin atılgan iletişim için gerekli olan farklı iletişim teknikleri hakkında ek bilgi sahibi olmaları adına böyle bir modülün geliştirilmesine gerek duyulmuştur.

Bölüm Başlıkları

Atılgan İletişim Nedir?
Nasıl Atılgan Olunur?
Atılgan İletişim Teknikleri