Toplumsal ci̇nsi̇yet kaliplarini anali̇z etme

Modüle Genel Bakış

Amaçlar ve Öğrenme Hedefleri

Bu modül size toplumsal cinsiyet kavramını ve cinsiyet kalıplarını tanıtacaktır. Özellikle, toplumsal cinsiyetle ilgili kavramları açıklığa kavuşturan, açıklayıcı işlevi olan bir ilk oturum bulunmaktadır. İkinci oturum ise, toplumsal cinsiyetin önemine ve ortaya çıkan engellere ve zorluklara odaklanarak kadın bakış açısını vurgulamayı amaçlamaktadır. Bu kavramların farkına vardıktan sonra, son kısımda uygulanacaklar ve okuyucuyu harekete geçirecektir. Modül konuyu bitirmeyi amaçlamaktan ziyade meslektaşlar arasında yapıcı bir diyaloğu teşvik edebilecek ve daha fazla araştırmayı teşvik edebilecek pratik faaliyetler yürütmeyi amaçlamaktadır.

Hedef Kitle ve Gereksinimler

Bu modül, idari personel, yönetim ve insan kaynakları da dahil olmak üzere cezaevi görevlileri ve diğer ıslah alanında çalışan görevlilere yöneliktir.

Kursun süresi ve tahmini iş yükü

Bu programın öngörülen iş yükü, alıştırma, video ve değerlendirme başına 20 dakika dahil olmak üzere yaklaşık 2 saattir.

Modül desteği

Çalışma ortamınızdaki meslektaşlarınız, idari personel ve yönetim ile modülün içeriğini tartışmanız ve bu konuya yaklaşmanız önerilmektedir.

Sosyal Medya Kanalları

Videolar gibi ilgili tüm materyalleri ünitelerin içinde bulabilirsiniz.

Bölüm Başlıkları

Toplumsal cinsiyet kalıbı: başlamak için bazı temeller
Kadın bakış açısı
Kadın memurların ceza infaz sisteminde yaşadıkları kısıtlamalar nelerdir?
Toplumsal cinsiyet perspektifinin anaakımlaştırılması stratejisi