Stres yöneti̇mi̇

Modüle Genel Bakış

Amaçlar ve Öğrenme Hedefleri

Bu modülün içeriği stres ve stresi nasıl daha iyi yönetebileceğimiz hakkındadır. Ceza infaz sisteminin bir çalışanı olarak, sık sık az ya da çok zorlu ve stresli durumlarla karşı karşıya kalacaksınız. Sıklıkla stres yönetimi becerileri işinizi kolaylaştıracaktır. Modül geliştiricileri olarak stres yönetimi konusunun ceza infaz sisteminde çalışanları çok ilgilendirdiği için ele alınması gerektiğini düşündük ve umarız sizlerin de ilgisini çekecektir. İçerik, üzerinden geçmeyi ve gerekli bilgileri edinmeyi mümkün olduğunca kolaylaştırmak için birkaç derste yapılandırılacaktır. Tarafımızdan sağlanan materyalleri incelemek için harcanan zamanın bir sonucu olarak, cezaevi sistemindeki günlük çalışmalarınızda faydalı olacak stres yönetimi alanında bilgi edineceksiniz.

Hedef Kitle ve Gereksinimler

Stres yöneti̇mi̇ modülü, ceza infaz sisteminde çalışan tüm çalışanlar Için yararlıdır. Yalnızca belirli bir sektörde çalışan veya köklü bir deneyime sahip çalışanlara yönelik değildir. Hayatımızdaki stres yönetimi, hem profesyonel/mesleki hem de kişisel olarak çok önemli bir rol oynamalıdır.

Kursun süresi ve tahmini iş yükü

Modül içeriğinin elektronik formatta olacağı göz önüne alındığında, bunların üzerinden geçmek için en fazla 1 saat gerektiğini tahmin ediyoruz.

Modül desteği

Başlangıçta bireyin çevreye uyum mekanizması olan stres, bireyin strese karşı gösterdiği tepkiye bağlı olarak, bir uyumsuzluk ve motivasyon bozukluğu kaynağı olabilir. Bir kişi için stresli bir olay, bir başkası için mutlak şekilde stresli olmayabilir. Bu nedenle, stres ve nasıl daha iyi yönetileceği hakkında mümkün olduğunca çok şey bilmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Sosyal Medya Kanalları

Bölüm Başlıkları

Stresin tanımı
Temel stres türleri ve stres teorileri
Mesleki stres
Cezaevlerinde mesleki stresi azaltmaya yönelik uygulamalar ve alıştırmalar